opinion-version-index
En rättvis värld är möjlig
Utgivare:
--
Författare: UU
Uppdaterad: 2010-10-27 02:00
Faktisk källa
0 fil
Loggbok källa
Uppdaterad: 2010-10-27 02:00
Ämnen:
Privacy:

Se igenom sökresultatet om ditt förslag redan har skapats medans du skriver in förslaget. Om förslaget redan är skapat kan bistå det genom att ange din åsikt på det istället för att skapa en dublett.

Om du inte kan hitta det förslag som du har i åtanke kan du skapa det genom att klicka på knappen "Skapa förslag".


Visa ej detta meddelande igen