`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Sverigedemokraterna

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

2011-03-30 02:00
Följ Sluta följa
Maximera