`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Wiwi-Anne Johansson Christina Höj Larsen Rossana Dinamarca Ulla Andersson Josefin Brink Jacob Johnson

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

2011-04-12 02:00
Följ Sluta följa
Maximera