Riksdagen
Registrerad i Riksdagen
Josefin Brink Ulla Andersson Rossana Dinamarca Wiwi-Anne Johansson Jacob Johnson Christina Höj Larsen

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

2011-04-06 02:00
Följ Sluta följa
Maximera
Se lista över källhänvisningar
Begär källa
Begär källa
Detta förslag granskas av PeoplePolitics För att ge relevant och faktabaserat innehåll till våra användare så granskar PeoplePolitics inkomna uppgifter varsom det anses nödvändigt. Du kan inte ange åsikt om detta förslag förrän granskningen är klar.
Privacy:

Se igenom sökresultatet om ditt förslag redan har skapats medans du skriver in förslaget. Om förslaget redan är skapat kan bistå det genom att ange din åsikt på det istället för att skapa en dublett.

Om du inte kan hitta det förslag som du har i åtanke kan du skapa det genom att klicka på knappen "Skapa förslag".


Visa ej detta meddelande igen