`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Catharina Bråkenhielm Ann Arleklo Lena Hallengren Gunnar Sandberg Lennart Axelsson Christer Engelhardt Carina Moberg

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

2011-02-04 01:00
Följ Sluta följa
Maximera