`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Valter Mutt Jonas Sjöstedt Bodil Ceballos Hans Linde

Följdmotion: Delförslag 4 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

2011-05-03 02:00
Följ Sluta följa
Maximera