`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Jonas Eriksson Mikaela Valtersson Helena Leander

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

2011-04-26 02:00
Följ Sluta följa
Maximera