`
Riksdagen
Arkiverad
Jennie Nilsson Sven-Erik Bucht Monica Green Thomas Östros Marie Nordén Bo Bernhardsson Jörgen Hellman

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp

2010-11-12 01:00
Följ Sluta följa
Maximera
See lista över källhänvisningar
WWWWWW
Begär källa
Detta förslag har inga argument ännu

Andras åsikter

Relaterade källor (0)

Inga andra källor har angetts
Privacy:

Se igenom sökresultatet om ditt förslag redan har skapats medans du skriver in förslaget. Om förslaget redan är skapat kan bistå det genom att ange din åsikt på det istället för att skapa en dublett.

Om du inte kan hitta det förslag som du har i åtanke kan du skapa det genom att klicka på knappen "Skapa förslag".


Visa ej detta meddelande igen