`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Jens Holm Jacob Johnson Torbjörn Björlund Kent Persson Hans Linde Siv Holma Jonas Sjöstedt Eva Olofsson

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

2011-05-13 02:00
Följ Sluta följa
Maximera