`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Richard Jomshof Margareta Larsson

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet

2011-05-03 02:00
Följ Sluta följa
Maximera