`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Kent Persson Lise Nordin

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare

2011-02-11 01:00
Följ Sluta följa
Maximera