`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Jabar Amin

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet

2011-05-03 02:00
Följ Sluta följa
Maximera