`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Bengt Berg Marianne Berg Eva Olofsson Lena Olsson Amineh Kakabaveh Mia Sydow Mölleby

Följdmotion: Delförslag 4 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

2011-03-29 02:00
Följ Sluta följa
Maximera