`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Bengt Berg Mia Sydow Mölleby Eva Olofsson Lena Olsson Amineh Kakabaveh Marianne Berg

Följdmotion: Delförslag 3 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

2011-03-29 02:00
Följ Sluta följa
Maximera