`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Christer Adelsbo Arhe Hamednaca Mattias Jonsson Elin Lundgren Anna Wallén Kerstin Haglö Laila Olsen

Följdmotion: Delförslag 4 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera