`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Mattias Jonsson Anna Wallén Elin Lundgren Christer Adelsbo Kerstin Haglö Arhe Hamednaca Laila Olsen

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera