`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Olle Thorell Kenneth G Forslund Carin Runeson Carina Hägg Urban Ahlin Kent Härstedt

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

2011-05-03 02:00
Följ Sluta följa
Maximera