`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Erik Almqvist

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:123 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort

2011-05-04 02:00
Följ Sluta följa
Maximera