`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Josefin Brink Wiwi-Anne Johansson Rossana Dinamarca Ulla Andersson Jacob Johnson

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken

2011-06-17 02:00
Följ Sluta följa
Maximera