`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Agneta Börjesson Maria Ferm Bodil Ceballos Peter Rådberg Gustav Fridolin Mehmet Kaplan

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

2011-01-19 01:00
Följ Sluta följa
Maximera