`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Marianne Berg Eva Olofsson Bengt Berg Mia Sydow Mölleby Amineh Kakabaveh Lena Olsson

Följdmotion: Delförslag 4 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera