`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Eva Olofsson Marianne Berg Mia Sydow Mölleby Lena Olsson Bengt Berg Amineh Kakabaveh

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera