`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Katarina Köhler Hannah Bergstedt Jan Lindholm Yilmaz Kerimo Luciano Astudillo Carina Ohlsson Veronica Palm Jonas Gunnarsson Marianne Berg

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

2011-06-28 02:00
Följ Sluta följa
Maximera
See lista över källhänvisningar
Se lista över begärda källhänvisningar
Begär källa
Begär källa
Detta förslag har inga argument ännu

Andras åsikter

Relaterade källor (0)

Inga andra källor har angetts
Privacy:

Se igenom sökresultatet om ditt förslag redan har skapats medans du skriver in förslaget. Om förslaget redan är skapat kan bistå det genom att ange din åsikt på det istället för att skapa en dublett.

Om du inte kan hitta det förslag som du har i åtanke kan du skapa det genom att klicka på knappen "Skapa förslag".


Visa ej detta meddelande igen