`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Katarina Köhler Hannah Bergstedt Marianne Berg Jan Lindholm Jonas Gunnarsson Yilmaz Kerimo Luciano Astudillo Veronica Palm Carina Ohlsson

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

2011-06-28 02:00
Följ Sluta följa
Maximera