`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Maria Ferm Gunvor G Ericson Esabelle Dingizian Bodil Ceballos Agneta Börjesson

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

2011-03-29 02:00
Följ Sluta följa
Maximera