`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Lena Olsson Bengt Berg Eva Olofsson Jens Holm Mia Sydow Mölleby Marianne Berg Amineh Kakabaveh

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG

2011-01-19 01:00
Följ Sluta följa
Maximera