`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Shadiye Heydari Jasenko Omanovic Eva-Lena Jansson Kurt Kvarnström Annelie Karlsson Tomas Eneroth Fredrik Lundh Sammeli

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken

2011-06-17 02:00
Följ Sluta följa
Maximera