`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Johnny Skalin Mikael Jansson

Följdmotion: Delförslag 5 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

2011-06-16 02:00
Följ Sluta följa
Maximera