Många medlemmar har angivet detta förslag att vara ofullständigt
Många medlemmar har angivet detta förslag att vara en dublett Se andra förslag
Beskriv kortfattat ditt förslag (max 140 tecken)
Johnny Skalin Mikael Jansson

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

2011-06-16 02:00

Motivering saknas!

Förslagsställare har inte laddat upp någon video som beskriver varför denna förändring behövs!

Nuvarande status
Se livscykel
Avslag

Andras åsikter

Relaterade källor (0)

Inga andra källor har angetts

Se igenom sökresultatet om ditt förslag redan har skapats medans du skriver in förslaget. Om förslaget redan är skapat kan bistå det genom att ange din åsikt på det istället för att skapa en dublett.

Om du inte kan hitta det förslag som du har i åtanke kan du skapa det genom att klicka på knappen "Skapa förslag".


Visa ej detta meddelande igen