`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Mattias Jonsson Arhe Hamednaca Laila Olsen Anna Wallén Kerstin Haglö Elin Lundgren Christer Adelsbo

Följdmotion: Delförslag 3 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

2011-03-29 02:00
Följ Sluta följa
Maximera