`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Kerstin Haglö Elin Lundgren Laila Olsen Christer Adelsbo Arhe Hamednaca Anna Wallén Mattias Jonsson

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

2011-03-29 02:00
Följ Sluta följa
Maximera