`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Mattias Jonsson Laila Olsen Kerstin Haglö Anna Wallén Arhe Hamednaca Christer Adelsbo Elin Lundgren

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

2011-03-29 02:00
Följ Sluta följa
Maximera