`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Morgan Johansson Anna Wallén Lena Olsson Maria Ferm Christer Adelsbo Arhe Hamednaca Mattias Jonsson Elin Lundgren Kerstin Haglö

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning

2010-11-22 01:00
Följ Sluta följa
Maximera