`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Mikael Jansson Jimmie Åkesson Julia Kronlid Björn Söder

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

2011-06-13 02:00
Följ Sluta följa
Maximera