`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
William Petzäll Björn Söder Sven-Olof Sällström Stellan Bojerud

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

2010-12-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera