`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Åsa Romson Mikaela Valtersson Lise Nordin Stina Bergström Helena Leander Annika Lillemets

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

2011-05-13 02:00
Följ Sluta följa
Maximera