opinion-version-index
Riksdagen
Arkiverad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

2011-05-02 02:00
Följ Sluta följa
Maximera
See lista över källhänvisningar
WWWWWW
Begär källa
Detta förslag granskas av PeoplePolitics För att ge relevant och faktabaserat innehåll till våra användare så granskar PeoplePolitics inkomna uppgifter varsom det anses nödvändigt. Du kan inte ange åsikt om detta förslag förrän granskningen är klar.
Privacy:

Se igenom sökresultatet om ditt förslag redan har skapats medans du skriver in förslaget. Om förslaget redan är skapat kan bistå det genom att ange din åsikt på det istället för att skapa en dublett.

Om du inte kan hitta det förslag som du har i åtanke kan du skapa det genom att klicka på knappen "Skapa förslag".


Visa ej detta meddelande igen