`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Désirée Liljevall Gunilla Carlsson Anders Ygeman Lars Mejern Larsson Leif Pettersson Leif Jakobsson Pia Nilsson

Följdmotion: med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet

2010-11-12 01:00
Följ Sluta följa
Maximera