`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Mikael Jansson Richard Jomshof

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

2010-11-23 01:00
Följ Sluta följa
Maximera