`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Carina Ohlsson Maryam Yazdanfar Luciano Astudillo Jonas Gunnarsson Amineh Kakabaveh Hannah Bergstedt Yilmaz Kerimo Katarina Köhler

Följdmotion: Delförslag 9 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera