`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Carina Ohlsson Yilmaz Kerimo Amineh Kakabaveh Katarina Köhler Hannah Bergstedt Jonas Gunnarsson Maryam Yazdanfar Luciano Astudillo

Följdmotion: Delförslag 8 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera