`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Maryam Yazdanfar Yilmaz Kerimo Amineh Kakabaveh Luciano Astudillo Hannah Bergstedt Katarina Köhler Jonas Gunnarsson Carina Ohlsson

Följdmotion: Delförslag 7 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera