`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Hannah Bergstedt Jonas Gunnarsson Luciano Astudillo Amineh Kakabaveh Maryam Yazdanfar Carina Ohlsson Katarina Köhler Yilmaz Kerimo

Följdmotion: Delförslag 6 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera