`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Katarina Köhler Maryam Yazdanfar Carina Ohlsson Jonas Gunnarsson Luciano Astudillo Hannah Bergstedt Amineh Kakabaveh Yilmaz Kerimo

Följdmotion: Delförslag 5 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera