`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Katarina Köhler Carina Ohlsson Maryam Yazdanfar Yilmaz Kerimo Luciano Astudillo Jonas Gunnarsson Amineh Kakabaveh Hannah Bergstedt

Följdmotion: Delförslag 4 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera