`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Maryam Yazdanfar Hannah Bergstedt Yilmaz Kerimo Luciano Astudillo Amineh Kakabaveh Carina Ohlsson Katarina Köhler Jonas Gunnarsson

Följdmotion: Delförslag 3 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera