`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Luciano Astudillo Jonas Gunnarsson Hannah Bergstedt Katarina Köhler Maryam Yazdanfar Amineh Kakabaveh Yilmaz Kerimo Carina Ohlsson

Följdmotion: Delförslag 2 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera