`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Yilmaz Kerimo Hannah Bergstedt Amineh Kakabaveh Maryam Yazdanfar Jonas Gunnarsson Luciano Astudillo Carina Ohlsson Katarina Köhler

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

2011-02-17 01:00
Följ Sluta följa
Maximera