`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Hans Linde Jens Holm Torbjörn Björlund Ulla Andersson Kent Persson Jacob Johnson Siv Holma Jonas Sjöstedt

Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

2011-04-26 02:00
Följ Sluta följa
Maximera