`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Sveriges Regering

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG

2010-12-09 01:00
Följ Sluta följa
Maximera