`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Sveriges Regering

Delförslag 3 till proposition Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria

2011-01-19 01:00
Följ Sluta följa
Maximera