`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Jacob Johnson Ulla Andersson Josefin Brink Christina Höj Larsen Wiwi-Anne Johansson Rossana Dinamarca

Följdmotion: Delförslag 7 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera